Menu
Your Cart

Όροι & Προϋποθέσεις


Εγγραφή χρήστη & Δημιουργία Λογαριασμού

Ο επισκέπτης / χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του vlachaki.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που του ζητούνται από το vlachaki.gr για την πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις υπηρεσίες του, μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

Ο πελάτης κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο (hyperlink) «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα Χρήστη (Username), Ηλ. Διεύθυνση (email) & Κωδικός (Password). Η διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων Χρέωσης & Αποστολής γίνεται μόνο στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας [«Ολοκλήρωσης Αγοράς»], όπου και ζητούνται αυτόματα από το σύστημα. Το σύστημα διατηρεί ως ενήμερα τα στοιχεία Χρέωσης & Αποστολής που δίνονται κατά την τελευταία παραγγελία από τον Χρήστη και τα διασυνδέει με το προφίλ του στο Μητρώο Μελών. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει / αλλάξει αυτά τα στοιχεία μόνον κατά την διαδικασία της επόμενης «Ολοκλήρωσης Αγοράς».

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του vlachaki.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης / χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το vlachaki.gr, θα έχει εφεξής τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον κωδικό πρόσβασης (password) και το όνομα χρήστη (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση, από τους ίδιους, του λογαριασμού τους καθώς και για την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Προτείνεται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout), καθώς παραμένουν συνδεδεμένοι για χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη της συνεδρίας του φυλλομετρητή (browser). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του vlachaki.gr δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο vlachaki.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα vlachaki.gr ως εγγεγραμμένο μέλος / ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας, εκτός μόνον της περιπτώσεως αλλαγής ή και τροποποίησης των Στοιχείων Χρέωσης & Αποστολής.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη / Χρήστη, ο Πελάτης / Χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το vlachaki.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη και συγκεκριμένα ένα κομμάτι δεδομένων, επονομαζόμενο «cookie» το οποίο μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση και επιβεβαίωση κατάστασης του χρήστη.

 

Τιμές

Οι τιμές όλων των προϊόντων, αναγράφονται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος που εκτίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το vlachaki.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, ο πελάτης, από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή την οποία «αποδέχτηκε» κατά τη συναλλαγή, έστω και αν η συγκεκριμένη τιμή στην πορεία μεταβληθεί.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Όλες οι τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, εμφανίζονται και περιλαμβάνονται στο πεδίο «Συνολικό Κόστος» του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες, ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή λόγω πρόσφατων αλλαγών. Το vlachaki.gr επιφυλάσσεται, λοιπόν, του δικαιώματος να διορθώνει οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζει ή να ενημερώνει πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών.

Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα, λόγω του ότι είναι τυποποιημένα και συσκευασμένα από τον προμηθευτή, ενδέχεται να έχουν απόκλιση μερικών γραμμαρίων στο βάρος τους ανά συσκευασία, πάντοτε όμως εντός του εύρους που περιγράφεται στην ιστοσελίδα για μια συγκεκριμένη τιμή προϊόντος.

 

Παραγγελία

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται ακολούθως. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης και πώλησης.

Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα vlachaki.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι», οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ). Εν συνεχεία, ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο αγοράς.

Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μία φόρμα κατά το Βήμα 2: «Αποστολή», της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομός, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και επιπροσθέτως Επωνυμία Εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Επίσης, επιλέγει και την Μέθοδο Αποστολής. Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής στο επόμενο βήμα, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος) να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».


Στον Ιστότοπό μας γίνεται χρήση Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστότοπό μας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους και να βελτιώνει το προβαλλόμενο.http://www.allaboutcookies.org/